A Nagy Küldetés Számunkra: Második Rész

Jézus megbízta az egyházat Máté 28:19-20-ban, hogy menjen el és tegyen tanítvánnyá minden népet.

“Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig”

 

/Máté 28:19-20/

Az igeversben a minden “népet” a görög ethne szóból származik. Azt jelenti, hogy “népcsoport (vagy etnikum)”. Jézus a világ minden etnikai csoportjából követőket szeretne.

Ma a világ közel felének kevés vagy semmilyen hozzáférése van az evangéliumhoz. Friss adatok szerint közel 7078 olyan népcsoport van a világon, akik sosem hallhatták még az örömhírt. Ez körülbelül 3,14 milliárd embert jelent. 1

Ha a világ ma élő össze kereszténye megosztja az evangéliumot a körülöttük élő nem keresztényekkel, akiket személyesen ismer, még mindig maradna több mint 3 milliárd elveszett ember, akik nem ismernek egyetlen keresztényt sem, akik elmondhatnák nekik Jézus Krisztus örömüzenetét.

Szerepem a misszióba.

Isten világossá teszi az előbb említett igeversben, hogy mindenki részese a küldetésnek, mindannyiunknak különböző szerepe van a misszióban, de a lehetőségek határtalanok. Isten nem hív el mindenkit arra, hogy egy új kultúrát, nyelvet sajátítson el, olvadjon be egy eléretlen népcsoport életébe és tegye tanítvánnyá őket vagy plántáljon új gyülekezeteket. Van lehetőség arra is hogy anyagilag vagy imádságban hozzájárulhat az ember a misszióhoz. A Bibliában a Római levélben látjuk ezt Pál és a Római gyülekezet példáján keresztül. Ahelyett, hogy felkérte volna őket arra, hogy fizikailag menjenek vele, kérte őket, hogy legyenek „vele”, mint küldők. (Róma 15:24) Tehát a misszióban vannak a „küldők” és „menők” és vannak az engedetlenek. Mindenki elhívott a misszióra, az a kérdés, hogy miként? 3, és 10

A világ vallásai

A világ népességének a fele három fő vallásból tevődik össze ez pedig az iszlám, hinduizmus és a buddhizmus. Ezekbe a valláscsoportokba tartozó embereknek 86% egyáltalán nem ismer keresztényeket maga körül. Ezen a weboldalon utána járhatsz statisztikáknak.

(http://www.thetravelingteam.org/stats/)

Mostanra már a keresztény gyülekezetek minden szükséges tudással, eszközzel rendelkeznek, hogy az evangélium örömüzenete elérjen mindenhová. Csak elkötelezett, küldetéstudattal rendelkező hívőkre van szükség, akik tudják mit jelent tanítványnak lenni, és Jézus tanítványává tenni másokat.

10/40-es ablak

Mi is az a 10/40-es ablak? A világ legtöbb eléretlen népcsoportja a térképen látható téglalap alakú „ablakban” él! Ez Nyugat-Afrikától Keletázsiáig terjed az egyenlítőtől északra a Föld 10-dik és 40-edik szélességi foka között. Ezen országokban élők legtöbbje az iszlám, hinduizmus és buddhizmus fogságában van. Az eléretlen népek 97%-a él ezen a területen, de az egész világ misszionáriusai közül csak 3% dolgozik itt! 6

Világmisszióra fordított anyagiak

A keresztények a világ népességének 33% -át teszik ki, de a világ éves jövedelmének 53% -át kapják, és ebből 98% -át önmagukra költik. Észak-amerikai és európai keresztények évente 12,5 billió dollárt költenek magukra és családjukra. A keresztény adományok mindössze 0,1% -a kerül a világ 38 legkevésbé elért országjaiba. A keresztények éves jövedelme 12,3 billió dollár. 213 milliárd dollárt adnak a keresztény dolgokra. 11,4 milliárd dollárt adnak világmisszióra, de ennek a pénznek a 87% keresztények közti szolgálatra megy el. 12%-át használják fel evangelizációra nem keresztények felé, DE CSAK a pénz 1% jut el azon emberekhez, akik eléretlen népcsoportok felé evangelizálnak. 7 és 9

Ha megnézzük a statisztikát Magyarországgal kapcsolatban, hogy mekkora az anyagi ráfordítás a világmisszióra, igen alacsony számot láthatunk. A legtöbb pénz pedig Európa országaiba kerül elküldésre. 8

Szeretném, ha ezt a három gondolatot magaddal vinnéd:

1. Mit parancsol számunkra Isten a Máté 28:19-20?

2. 7078 népcsoport (3,14 milliárd ember) él a Földön, akik sosem hallották még az evangéliumot.

3. Mi a szerepem? ki vagyok? „küldő” vagy „menő” vagy engedetlen?


Források:

  1. https://joshuaproject.net/people_groups/statistics
  2. https://vimeo.com/309638412
  3. https://www.desiringgod.org/interviews/is-the-great-commission-for-every-individual-christian
  4. http://www.thetravelingteam.org/stats/
  5. https://vimeo.com/228755241
  6. https://joshuaproject.net/resources/articles/10_40_window
  7. https://davidjoannes.com/shocking-stats-on-missions-giving/
  8. http://grd.center/Worldwide-Remittance
  9. https://globalcp.org/statistics/
  10. https://vimeo.com/47589992

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s